Januari 14, 2009

Viva street


" Hey ho lest Go Otak Kanan "
"...Selamat menikmati persembahan kami yg terbaru untuk ruang kosong polos tak bernilai..."

Citra kasih
Tak's buat Amzer Pila...yg telah menyia nyiakan pilox membuat coretan...di atas garapan kami

Tidak ada komentar: